Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

TUTKOKE

Tutkimus, kokeilu- ja kehitystoimintaa Tampereen Norssissa

Normaalikoulun tehtäväkenttään kuuluu opetuksen ja opettajankoulutustehtävän lisäksi oleellisesti monipuolinen tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminta. Tampereen norssi on mukana useissa hankkeissa ja tutkimuksissa sekä julkaisuissa, joita esitellään TutKoKe-sivuilla lyhyesti.

Vuoden 2018 julkaisuja

Useat opettajamme ovat mukana kirjoittajina Suomen harjoittelukoulujen yhteisessä, keväällä 2018 julkaistussa eNorssi-julkaisussa. Sähköisen teoksen otsikkona on Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa. Julkaisun toimittavat Tampereen Norssin lehtorit Mikko Horila ja Tuomo Tammi. Sähköinen julkaisu löytyy http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-18/ -osoitteesta.

Tampereen Norssi on mukana myös syksyllä 2018 julkaistussa eNorssin julkaisemassa Oppimista tukeva arviointi -julkaisussa. Sähköinen julkaisu löytyy http://www.enorssi.fi/arviointijulkaisu/ -osoitteesta.

Täydennyskoulutus

Tampereen yliopiston normaalikoulu antaa täydennyskoulutusta opettajille järjestämällä  täydennyskoulutustapahtumia. Koulutuspäivät ovat joko koko päivän kestäviä TESO-kelpoisuuden täyttäviä koulutuksia tai lyhytkestoisia muutamien tuntien mittaisia täsmäkoulutuksia. Normaalikoulussa järjestetään myös muiden tahojen opettajille kohdistettua koulutusta.

 


ENORSSI

Suomen harjoittelukoulut muodostavat yhdessä eNorssi-verkoston. Verkosto kattaa koko maan, ja sen vaikutus on opettajankoulutuksen lisäksi suuri kokeilu- ja kehitystyössä sekä täydennyskoulutuksessa.

Lue lisää:
www.enorssi.fi