Nekalan sisäilmatiedote 21.9.2018

TIEDOTE NEKALAN KOULUTALON (LOUNAANTIE 2) OPPILAIDEN JA ESIKOULULAISTEN HUOLTAJILLE JA KAIKKIEN TILOISSA TOIMIVIEN ORGANISAATIOIDEN HENKILÖKUNNALLE

NEKALAN KOULUTALON SISÄILMATILANNE

Nekalan koulutalon sisäilmastotyöryhmä kokoontui 17.9.2018. Syysloman 2018 (viikko 42) jälkeen koulun 1.–2.-luokkien opetus jatkuu Kuokkamaantiellä väistötiloissa. Käsityön ja liikunnan opetusta sekä esiopetuksen, kirjaston ja hammashoidon toimintaa voidaan jatkaa tiloissa jouluun 2018 asti. Esiopetukselle haetaan Nekalan koulusta toiset tilat, joissa oireilua ei ole ollut. Nykyisissä esiopetuksen käytössä olevissa tiloissa olosuhteet ovat huonommat toiminnan jatkamisen kannalta. Loppuvuodeksi käyttöön tulevien tilojen ilmanvaihto-olosuhteet mitataan ennen syyslomaa ja tiloihin asennetaan jatkuvatoimiset etäluettavat olosuhdemittarit. Niiden avulla tilojen olosuhteita voidaan seurata tiiviisti. Lisäksi koulutalolle tilataan tehostettu siivous. Koko rakennuksen ilmanvaihto käy ympäri vuorokauden.

Kesän 2018 aikana koulutalolla tehtiin lisätutkimuksia käsityöluokkiin ja liikuntasaliin. Tilojen välipohjarakenteiden eristerakenteissa on vanhaa orgaanista materiaalia. Eristemateriaalista otetuissa näytteissä havaittiin mikrobikasvua, mikä on luonnollista orgaanisille eristemateriaaleille. Rakenteiden liittymissä ja läpivienneissä on epätiiviyksiä, joiden kautta ilmavuodot sisäilmaan ovat mahdollisia. Ilmavuotoja pyritään estämään huolehtimalla oikeanlaisista painesuhteista tilojen välillä. Painesuhteiden seurantaa varten tiloihin asennetaan jatkuvatoimiset paine-eromittarit, joita seurataan etäyhteydellä.

Teknisen työn maalaus- ja liimaustilan kaapiston takana seinässä on havaittu mikrobivaurio. Kyseinen tila otetaan pois käytöstä, se eristetään muista tiloista osastoimalla ja alipaineistetaan, jottei tilasta kulkeudu epäpuhtauksia käyttöön jääviin tiloihin. Muiden teknisen työn tilojen, kuten myös tekstiilityön luokan ja liikuntasalin käyttöä voidaan jatkaa normaalisti jouluun 2018 asti.
Esiopetus jatkaa koulutalon tiloissa jouluun 2018 asti. Tilanne päiväkodin väistötilojen suhteen on muuttunut, ja esiopetukselle etsitään edelleen väistötiloja Mustametsän päiväkodin valmistumiseen asti. Huoltajille ja henkilökunnalle järjestetään infotilaisuus, kun väistötilat ovat tiedossa.

Kirjaston osalle on tehty kesän 2018 aikana tiivistyskorjauksia välipohjarakenteeseen ja läpivienteihin rakenteista tulevien ilmavuotojen estämiseksi, minkä jälkeen kirjaston olosuhteet ovat seurantamittausten mukaan parantuneet.

Koulun tiloissa voidaan jatkaa toimintaa vuoden 2018 loppuun asti huomioiden edellä mainitut toimenpiteet.
Mikäli mahdollisesti sisäilmasto-ongelmaan viittaavaa oireilua esiintyy, henkilökuntaa suositellaan olemaan yhteydessä omaan työterveyslääkäriin tai -hoitajaan myös tapauksissa, jotka eivät vaadi sairauslomaa. Oppilaiden / esikoululaisten huoltajia pyydetään ottamaan tarvittaessa yhteyttä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan oireilusta kouluterveydenhoitajalle / esikoululle, jotta mahdolliseen oireiluun voidaan reagoida.

Lisätiedot
Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle, sisäilma-asiantuntija Jenni Pitkäselle (jenni.pitkanen@tampere.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavaksi 12.11.2018 arvioimaan tilannetta.

Nekalan koulun sisäilmastotyöryhmä


Lataa tiedote pdf-muodossa