Normaalikoulun poikkeavat opetusjärjestelyt  

Valtioneuvoston 30.3. tekemän päätöksen mukaisesti rajoituksia lähiopetuksessa eri koulutusasteilla jatketaan. Tämä tarkoittaa, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13.5. asti. Opetusta jatketaan pääosin etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä.

Poikkeuksena koulussa järjestetään kuitenkin perusopetuksen 1 – 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Molemmista poikkeuksista lähetetään vanhemmille kysely mahdollisimman pian.

Tiistaina 17.3.2020 alakoululaiset ovat koulussa klo 9.05 -12.10 (Muotialassa 9.15-12.15), kuten 15.3. päivätyssä tiedotteessa ilmoitettiin. Yläkoululaisten toivomme jo jäävän kokonaan etäopetukseen. Tällä tavoin yläkoulun opettajat ehtivät vielä saamaan lisää perehdytystä etäopetuksen järjestämiseen.­­­­­­­­­

Lukiolaiset jatkavat jo aloitettua etäopetusta. Kevään 2020 ylioppilaskirjoitukset järjestetään tilanteen salliessa suunnitellusti loppuun kuluvan viikon aikana. Viimeinen ylioppilastutkinnon koepäivä on lukiossamme perjantaina 20.3.2020.

Asterehtorit viestivät lisää käytännön asioista.

_____

Vesa Toivonen, johtava rehtori
Sähköposti  vesa.toivonen@tuni.fi
Puhelin 050 544 4459

Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, perusopetuksen rehtori (alakoulu)
Sähköposti  kirsi-Liisa.koskinen-sinisalo@tuni.fi
Puhelin 050 509 9226

Tiina Juutilainen, perusopetuksen apulaisrehtori (yläkoulu)
Sähköposti  tiina.juutilainen@tuni.fi
Puhelin 040 190 4215

Heidi Östring, lukion rehtori
Sähköposti  heidi.ostring@tuni.fi
Puhelin 050 420 1478