Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Yläkoulu

Ajankohtaista asiaa ja perustietoja, 7-9 lk

Poikkeusolosuhteet 18.3. – 13.4.

Normaalikoulu suljetaan ja lähiopetus keskeytetään 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin ja lisäksi tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Normaalikoulu muodostaa yhtenäisen koulun perusasteelta lukioon. Perusasteen 7. – 9. luokkien opetus  on Kuokkamaantien kiiteistössä (Ylänorssi). Samassa kiinteistössä on myös alakoulun luokkia. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi yläkoulussa on tutkimus- ja kehitystyötä sekä aineenopettajakoulutukseen liittyvää opettajankoulutusta ja nimenomaan siihen liittyvää ohjattua harjoittelua.

Yläkoululla on mahdollisuus valita tavanomainen yläkoulun opiskelu tai painotettu opetussuunnitelma. Painotettuja vaihtoehtoja ovat sirkusluokka ja musiikkiluokka. Painotettuun opetrukseen haetaan erikseen, ks. painotettu opetus.

Oppilaita tukeva laadukas ja viihtyisä oppimisympäristö on Normaalikoulussa tärkeää. Tavoitteena on, että jokainen Tampereen normaalikoulussa opiskeleva pystyisi työskentelemään niin, että koulunsa päättäessään voisi olla ylpeä saavutuksistaan.

Yläkoulussa on vuosiluokat seitsemännestä yhdeksänteen. Yläkoulussa on kaksi painotusluokkaa: musiikki ja sirkustaide. Oppilasmäärä on lähes 300 oppilasta. Yläkoulun kielivalintoja ovat  A1-kielet: englanti, saksa ja ranska, A2-kielet: englanti, saksa ja ranska sekä  8.luokan valinnaiskielet: saksa, ranska ja venäjä

Oppilaat tulevat yläkouluun pääosin omasta alakoulusta.  Hakeminen Tampereen yliopiston normaalikoulun yläkoulun seitsemännelle luokalle tapahtuu tammikuussa.

Koska normaalikoulu on yliopiston harjoittelukoulu, yläkoulun luokissa suoritetaan aineenopettajakoulutukseen liittyviä ohjattuja harjoitteluita. Luokassa on silloinkin paikalla ohjaava opettaja.

Vanhempainillat 2019-2020

12.9.2019                            klo 18.30       7. luokat
14.11.2019                          klo 18.30       8. luokat
12.12.2019                          klo 18.30       6. luokat, siirtyminen 7. luokalle ja painotusesittely
23.1.2020                            klo 18.00       7. luokat valinnaisaineinfo
30.1.2020                            klo 18.30       9. luokat yhteishakuinfo
14.5.2020                            klo 18.00       uudet 7. luokat
Vanhempainillat alkavat oletusarvoisesti Normaalikoulun auditoriossa, Kuokkamaantie 16 H-siipi.

9. luokkien TET

9. luokkien työelämään tutustuminen 25.11. – 5.12.2019. Lisätietoja opinto-ohjaajalta.

Päivittäinen työskentelyaikataulu

Yläkoulun aikataulu

Poissaolot

Poissaolosta ilmoittaminen, loma-anomus

Perusaste

Norssin perusasteen (1-9 lk) pääsivu