Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Yläkoulu

Ajankohtaista asiaa ja perustietoja, 7-9 lk

Normaalikoulu muodostaa yhtenäisen koulun perusasteelta lukioon. Perusasteen 7. – 9. luokkien opetus  on Kuokkamaantien kiiteistössä (Ylänorssi). Samassa kiinteistössä on myös alakoulun luokkia. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi yläkoulussa on tutkimus- ja kehitystyötä sekä aineenopettajakoulutukseen liittyvää opettajankoulutusta ja nimenomaan siihen liittyvää ohjattua harjoittelua.

Yläkoululla on mahdollisuus valita tavanomainen yläkoulun opiskelu tai painotettu opetussuunnitelma. Painotuksen vaihtoehtoja ovat sirkustaide ja musiikki. Painotettuun opetukseen haetaan erikseen, ks. painotettu opetus.

Oppilaita tukeva laadukas ja viihtyisä oppimisympäristö on Normaalikoulussa tärkeää. Tavoitteena on, että jokainen Tampereen normaalikoulussa opiskeleva pystyisi työskentelemään niin, että koulunsa päättäessään voisi olla ylpeä saavutuksistaan.

Yläkoulussa on vuosiluokat seitsemännestä yhdeksänteen. Oppilasmäärä on lähes 300 oppilasta. Yläkoulun kielivalintoja ovat  A1-kielet: englanti, saksa ja ranska, A2-kielet: englanti, saksa ja ranska sekä  8. luokalla alkavat valinnaiskielet: saksa, ranska ja venäjä.

Oppilaat tulevat yläkouluun pääosin omasta alakoulusta.  Hakeminen Tampereen yliopiston normaalikoulun yläkoulun seitsemännelle luokalle tapahtuu tammikuussa.

Koska normaalikoulu on yliopiston harjoittelukoulu, yläkoulun luokissa suoritetaan aineenopettajakoulutukseen liittyviä ohjattuja opetusharjoitteluita. Luokassa on silloinkin paikalla ohjaava opettaja.


Poissaolot

Poissaolosta ilmoittaminen, loma-anomus

Perusaste

Norssin perusasteen (1-9 lk) pääsivu