Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Sirkustaiteen luokan opetussuunnitelma

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

7. luokan starttikurssi

Seitsemän viikon Intensiivijakson aikana keskitytään oppilaiden ryhmäytymiseen pelien, leikkien ja improvisaatioiden avulla sekä monipuoliseen liikuntaan eri akrobatiamuotoja harjoittelemalla. Luodaan katsaus eri sirkuslajeihin ja selvitetään ryhmän toiveet ja tavoitteet tuleville opinnoille. Tehdään yhdessä ryhmän säännöt ja opitaan sirkusharjoittelun käytäntöjä.

 

VIIKOTTAISET OPINNOT

7. luokka

76 ot,  38 x 90min= 2ot/vko

tekniikka (44ot)  -akrobatia (20ot) ; perusakrobatia, pariakrobatia  ja pyramidit, ilma-akrobatia -tasapaino(12ot); rola-bola, nuora, yksipyöräinen -jongleeraus(12ot); pallot, hattu, diabolo

esiintyminen (12ot)  – improvisaatio, esiintymiskokeiluja, liikeilmaisu, pieni esitys

kehontuntemus (12 ot) -voima/ketteryys/koordinaatio, venyttely, tanssi, ravinto

sirkustaiteentuntemus (8ot) – sirkushistoriaa opitaan draamapedagogian avulla (maailma), sirkussanastoa (suomi), esitysten katsominen ja analysointi

8. luokka

76 ot,   38 x 90min= 2ot/vko

tekniikka (44ot)  -akrobatia (20ot) ; perusakrobatia, pariakrobatia  ja pyramidit, ilma-akrobatia -tasapaino(12ot); rola-bola, nuora, yksipyöräinen -jongleeraus(12ot); pallot, hattu, diabolo

esiintyminen (12ot)  – improvisaatio, esiintymiskokeiluja, liikeilmaisu, pieni esitys

kehontuntemus (12 ot) -voima/ketteryys/koordinaatio, venyttely, tanssi, ravinto

sirkustaiteentuntemus (8ot) – sirkushistoriaa opitaan draamapedagogian avulla (suomi), sirkussanastoa (suomi/englanti), esitysten katsominen ja analysointi

 

9. luokka

76ot,  38x90min=2ot/vko

tekniikka (46ot) – akrobatia (10ot) ; perusakrobatia, pariakrobatia  ja pyramidit, ilma-akrobatia -tasapaino(8ot); rola-bola, nuora, yksipyöräinen -jongleeraus(8ot); pallot, hattu, diabolo, renkaat, keilat -muut (6ot); tolppa, hyppis -oma laji (14ot)

esiintyminen (12ot) – improvisaatio, esiintymiskokeiluja, liikeilmaisu, esitys koulun juhlissa

kehontuntemus (10 ot) – voima/ketteryys/koordinaatio, venyttely, tanssi, ravinto

sirkustaiteentuntemus (8ot) – sirkushistoriaa opitaan draamapedagogian avulla (nykysirkus), esitysten katsominen ja analysointi, sirkussanastoa (suomi/englanti/ranska), alan kirjallisuuteen ja elokuviin tutustuminen, maskeeraus