• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Talvinen ja luminen kirkaan päivän kuva Norssin pihasta, jossa näkyy taustalla vaalea kaksikerroksinen koulun H-siipi.

Poissaolot

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Jokaisesta vähintään päivän mittaisesta suunnitellusta poissaolosta tulee etukäteen täyttää Hakemus yksityistä poissaoloa varten -lomake, jonka saa kotisivulta, Wilmasta, luokanohjaajalta tai kansliasta.

Oppilaan jäädessä pois koulusta sairauden tai muun pätevän syyn takia, asiasta tulee ensi tilassa ilmoittaa (esim. Wilman kautta).

Poissaolon anominen

Jokaisesta vähintään päivän mittaisesta poissaolosta tulee etukäteen täyttää Hakemus yksityistä poissaoloa varten -lomake, jonka saa kotisivulta, Wilmasta, luokanohjaajalta tai kansliasta.

Luokanohjaaja antaa tarvittaessa ohjeet loma-anomuksen täyttämiseen. Wilman kautta poissaololupaa ei voi anoa.

loma-anomus (pdf)

Hyväksyttävästä syystä luvan 1-3 tunnin poissaoloon myöntää kyseisen oppitunnin opettaja, luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää alakoulussa luokanopettaja tai yläkoulussa luokanohjaaja ja muutoin rehtori.

Lupaa anotaan viimeistään viikkoa ennen poissaolon alkamista.

Lomakkeen täyttäminen on tärkeää, jotta oppilas tietää, mitkä tehtävät hänen tulisi poissaolonsa aikana suorittaa, eikä hän näin ollen jää jälkeen opetuksesta.

Vanhemmat huolehtivat, että tehtävät tulevat suoritetuiksi. Toivomme huoltajien huomioivan lomamatkaa varatessaan, että luvan saaminen ei ole itsestäänselvyys. Ennen luvan myöntämistä oppilaan poissaolot ja koulumenestys tarkistetaan, jotta hänen siirtymisensä seuraavalle vuosiluokalle ei vaarannu.

  • Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa teknisen käsityön tunnilta on poika suunnittelemassa vanerilevyjen kanssa muotoa tulevalle työlleen.
Kuvassa yläkoulun ruotsin tunnilla miesopettaja on luokan edessä tietokoneellaan ja takaa päin kuvatut oppilaat seuraavat opetusta.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.