Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Opetussuunnitelma

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Tampereen yliopiston normaalikoulussa toimii peruskoulu (vuosiluokat 1-9) ja lukio. Perusopetuksella on oma opetussuunnitelmansa ja lukiolla omansa. Oppinaineet on ainekohtaisessa osiossa ryhmitelty luokka-asteittain (1 – 2 lk, 3 – 6 lk, 7 – 9 lk).

 

Tampereen yliopiston normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma (uusi OPS 2016) löytyy sähköisenä ePerusteista opintopolku.fi-palvelusta.


Perusopetuksen opetussuunnitelman osat, pikalinkit:

– Perusopetuksen opetussuunnitelma (pääsivu, opetussuunnitelman tiedot)
– Yhteiset osuudet
– Vuosiluokkakokonaisuudet 
– Oppiainekohtaiset suunnitelmat (ks. oppiaineitten valikko vasemmalla)