Musiikkiluokka antaa mahdollisuuden kehittää omaa musiikillista osaamista ja pohjan jatkaa musiikkiharrastusta peruskoulun jälkeenkin.

Musiikkiluokat

Musiikin painotukset Tampereen yliopiston normaalikoulussa

Tampereen yliopiston normaalikoulussa toimii musiikkipainotteiset luokat 3.-9.luokilla.

Musisoinnista kumpuaa ilo. Opiskelu musiikkiluokalla antaa mahdollisuuden kehittää pitkäjänteisesti omaa musiikillista osaamista niin, että on paitsi taitoa, myös intoa jatkaa musiikkiharrastusta vielä peruskoulun  jälkeen.

Haku 3. luokan painotukseen tapahtuu 2. luokan kevätlukukauden aikana. Alakoulun musiikkipainotuksen oppilaat voivat jatkaa musiikkipainotusta yläasteella. Kaikilla musiikkipainotusluokilla on musiikkia enemmän kuin tavallisella luokalla: alaluokilla 3 vuosiviikkotuntia viikossa ja yläkoulussa musiikkia on 7. luokalla kaksi, 8. luokalla kolme ja 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia, yhteensä 8 vuosiviikkotuntia.

Musiikkitunneilla opiskellaan musiikkia monipuolisesti, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan eli musisoidaan yhdessä. Opiskelu musiikkiluokalla antaa oppilaalle monipuolista kokemusta esiintymisestä ja työnteosta esitysten valmistelussa. Esiintymisissään oppilaat vastaavat paitsi itse esiintymisestä harjoitteluineen, niin myös muusta tekemisestä, joka esiintymisiin liittyy.

Musiikkiluokkalaiset toteuttavat koulussa konsertteja ja myös muita pienempiä musiikkiesityksiä useita vuoden mittaan. Vuoden aikana koulumme musiikkiluokat osallistuvat kahteen kaikkien Tampereen musiikkiluokkien yhteiseen konserttiin. Loka-marraskuussa Pakkahuoneella järjestetään Kaamoksen karkoitus -konsertti, jossa 5.-9. luokkalaiset esittävät täpötäydelle salille pop- ja rytmipohjaista musiikkia.

Joka viides vuosi järjestetään myös juhlakonsertti, jossa esiintyvät kaikki Tampereen musiikkiluokkalaiset.

Lisäksi koulullamme on perinteinen joulukonsertti joulukuun puolessa välissä. Konsertit ovat Viinikan kirkossa omalle koululle sekä illalla Tuomiokirkossa vanhemmille ja läheisille.

Alakoulu

Alakoulun musiikkiluokalle haetaan 2. lukuvuoden keväällä soveltuvuuskokeen kautta.

Musiikkiluokalle valitaan soveltuvuuskokeen perusteella 20-24 oppilasta. Kokeessa testataan oppilaan yleismusikaalisuutta yhteisellä testillä. Lisäksi kokeessa on yksilöllinen osuus, jossa lauletaan sekä kuunnellaan ja toistetaan rytmejä ja melodioita.

Alakoulun musiikkipainotus on toiminnallista ja painottuu paljon soittamiseen ja laulamiseen, musisoinnin ilo on läsnä tunneilla. Soitamme mm. luokkasoittimilla, mutta myös bändisoittimet ovat jo käytössä.  Esiintymisiä on paljon vuoden mittaan, mm. koulun juhlissa ja tilaisuuksissa,  joskus myös yksityisissä tilaisuuksissa sekä Tampereen musiikkiluokkien kanssa yhteisissä tapahtumissa. 3.-4 luokat esiintyvät keväällä Äitienpäiväkonsertissa ja 5.-6. luokat esiintyvät taas bändipainotteisessa Kaamoksen karkotus -tapahtumassa Pakkahuoneella.

Yläkoulu

Alakoulun musiikkipainotteisten luokkien oppilaat voivat jatkaa musiikkipainotusta yläkoulussa.

Oppilas voi 6. luokan keväällä hakea yläkoulun musiikin opetussuunnitelmalliseen painotukseen myös muilta luokilta tai toisesta koulusta. Soveltuvuuskoe sisältää musikaalisuustestin, vapaavalintaisen laulun ilman säestystä, rytmi-ja melodiatehtäviä sekä haastattelun.

Musiikkitunneilla opiskellaan musiikkia monipuolisesti musisoiden eli kuuntelemalla, laulamalla, soittamalla ja tekemällä omaa musiikkia. Kunkin luokka-asteen ensimmäisen vuosiviikkotunnin opetus pyritään järjestämään luokan yhteisenä opetuksena, jolloin esimerkiksi harjoitellaan kitaran tai ukulelen soittoa, lauletaan kuorona, kuunnellaan musiikkia tai tehdään improvisaatioharjoituksia.

Muut vuosiviikkotunnit pyritään järjestämään kahdessa ryhmässä, jolloin opetellaan esimerkiksi bändisoittoa, yhtyelaulua tai digitaalista musisointia.

Musiikkipainotteiset luokat esiintyvät eri kokoonpanoilla säännöllisesti koulun juhlissa ja tilaisuuksissa, esimerkiksi jaksotapahtumissa, adventtihartaudessa, joulukonsertissa, pääsiäiskirkossa, koulunbändikonserteissa tai kevätkonserteissa. Vuoden aikana yläkoulun musiikkipainotteiset luokat osallistuvat Tampereen musiikkiluokkien yhteiseen konserttiin, Kaamoksen karkoitukseen Pakkahuoneella.

Jokainen musiikkipainotteinen luokka muodostaa oman luokkakuoron, joka voi esiintyä koulun tapahtumien lisäksi myös muualla, Tampereella tai lähikunnissa. Musiikkipainotteisten luokkien 7.–9. oppilaat muodostavat yhdessä yläkoulun musiikkiluokkien kuoron, joka esiintyy Nuorisokuoro Oskarin Perinteisessä Joulukonsertissa.

Hakeminen musiikkiluokalle

Alakoulu

Musiikin opetussuunnitelmallisen painotuksen ryhmä koskien järjestetään talvisin infotilaisuus, ja hakuaika painotukseen on joulu-tammikuussa.

Yläkoulu

Musiikkiluokalle (7. luokka) haetaan joulu-tammikuussa. Hakeminen tapahtuu kaupungin lomakkeella (ei vaadi Helmi-kirjautumista). Norssin 6. musiikkiluokalta voidaan jatkaa suoraan 7. musiikkiluokalle. Lisätietoja antaa musiikinopettaja Olli-Taavetti Kankkunen, olli-taavetti.kankkunen@staff.uta.fi, puh. 040 1901 751.

Yleistietoa painotusluokille hakemisesta löytyy Tampereen kaupungin sivuilta.

* * *

Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry

Tampereen kaupungin musiikkiluokat saavat tukea musiikkiluokkatoimintaan Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry:ltä.