Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Hakeutuminen Normaalikouluun

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Normaalikoulu on 1.- 9. luokkien lähikoulu, johon oppilaat tulevat ensisijaisesti lähikouluperiaatteella.

Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa oppilaaksi. Tällöin huoltaja vastaa mahdollisista koulumatkoista koituvista kuluista.

Oppilaaksi hakeutuminen

Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella asteen rehtoreilta:

1.-6. luokat Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, kirsi-liisa.koskinen-sinisalo@tuni.fi tai puh. 050 5099 226

Hakulomake (1-6 lk)

7.-9. luokat Tiina Juutilainen, tiina.juutilainen@tuni.fi tai puh. 040 1904 215

Hakulomake (7-9 lk)

Palauta lomake koululle postitse (os. Tampereen yliopiston normaalikoulu, Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere), suoraan kansliaan tai sähköpostilla rehtorille (etunimi.sukunimi@tuni.fi). Sähköpostilla lähetettävää hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa, sähköpostin otsikoksi Hakeutuminen normaalikouluun. Hakeminen 7. luokalle on tehtävä tammikuun loppuun mennessä.

Painotuksiin hakeutuminen

Normaalikoulussa voi opiskella musiikki- tai sirkustaidepainotuksessa. Painotuksiin haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Hakuaika ja soveltuvuuskokeiden aikataulu ilmoitetaan koulun kotisivuilla. Aikataulut ovat yhteneviä Tampereen kaupungin perusopetuksen koulujen kanssa.

Kolmannella luokalla alkava painotus 

Kolmannelle luokalle siirryttäessä oppilas voi hakeutua musiikkipainotukseen.

Haku lukuvuonna 2021-2022 alkavaan (3. lk) musiikkipainotukseen tapahtuu 7.12. – 10.1. välisenä aikana.  Linkki hakulomakkeeseen:

( Päivitetään haun alkaessa)

Tarvittaessa koululta saa paperisia hakulomakkeita.

Soveltuvuuskokeet  musiikkiluokille järjestetään 18.-21.1.2021.

Lisätietoja musiikkiluokkatoiminnasta kuulette huoltajille suunnatussa painotusillassa 1.12. klo 17.30  ( Zoom-linkki etätilaisuuteen tulee tähän) sekä kysymällä suoraan tulevan musiikkiluokan opettajalta Outi Erkkilältä (puh. 040 190 4187).

Yläkoulun painotukset

Yläkoulussa voi opiskella musiikki- ja sirkustaiteen painotuksessa. Hakuaika opetussuunnitelmallisiin painotuksiin ilmoitetaan myöhemmin.
Linkki hakulomakkeeseen: Päivitetään haun ollessa auki.

Esittelytilaisuus yläkoulun painotuksista ja toiminnasta pidetään 10.12.2020 klo 18.30 Teamsin kautta. Ilmoittautumislomake esittelytilaisuuteen julkaistaan koulun kotisivuilla joulukuun alussa. Soveltuvuuskoe opetussuunnitelmallisiin painotuksiin järjestetään tammikuussa 2021.