Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Hakeutuminen Normaalikouluun

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Normaalikoulu on 1.- 9. luokkien lähikoulu, johon oppilaat tulevat ensisijaisesti lähikouluperiaatteella.

Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa oppilaaksi. Tällöin huoltaja vastaa mahdollisista koulumatkoista koituvista kuluista.


Oppilaaksi hakeutuminen

Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella asteen rehtoreilta:

1.-6. luokat Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, kirsi-liisa.koskinen-sinisalo@tuni.fi tai puh. 050 5099 226

7.-9. luokat Tiina Juutilainen, tiina.juutilainen@tuni.fi tai puh. 040 1904 215

Painotuksiin hakeutuminen

Normaalikoulussa voi opiskella musiikki- tai sirkuspainotuksessa. Painotuksiin haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Hakuaika ja soveltuvuuskokeiden aikataulu ilmoitetaan koulun kotisivuilla. Aikataulut ovat yhteneväisiä Tampereen kaupungin perusopeuksen koulujen kanssa.

Kolmannelle luokalle

Kolmannelle luokalle siirryttäessä oppilas voi hakeutua musiikkipainotukseen.

Kielitarjonta on A1: englanti, saksa, tai ranska. A2: englanti, saksa tai ranska. Kieliryhmä perustetaan mikäli valitsijoita on riittävästi.

Seitsemännelle luokalle

Yläkoulussa voi opiskella musiikki- ja sirkustaiteen painotuksessa.


* * *

Lukioon hausta löytyy tietoa lukion sivuilta