Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Perusopetus (1-9 lk)

Perustietoja Tampereen yliopiston normaalikoulun perusasteesta

Poikkeusolosuhteet 18.3. – 13.4.

Normaalikoulu suljetaan ja lähiopetus keskeytetään 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin ja lisäksi tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Normaalikoulu muodostaa yhtenäisen koulun perusasteelta lukioon. Perusasteen opetusta on tällä hetkellä Kuokkamaantien kiinteistössä (3 . – 9. lk) ja sen pihassa olevissa siirtokelpoisissa rakennuksissa (1. – 2.lk sekä osa 3. luokista) sekä Muotiala-talossa (1. – 2. lk). Laadukkaan perusopetuksen lisäksi perusasteella on tutkimus- ja kehitystyötä sekä opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua (luokanopettajakoulutus ja aineenopettajakoulutus).


Oppilaita tukeva laadukas ja viihtyisä oppimisympäristö on Normaalikoulussa tärkeää. Tavoitteena on, että jokainen Tampereen normaalikoulussa opiskeleva pystyisi työskentelemään niin, että koulunsa päättäessään voisi olla ylpeä saavutuksistaan.