Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Opetusharjoittelu Norssissa – luokanopettajakoulutus

Norssilla suoritettavien harjoitteluiden ohjeita

Ajankohtaista

Perusharjoittelu A, KASAL01 

· ma 5.10. klo 12.15 aloitusseminaari toteutetaan etänä Zoomissa: https://tuni.zoom.us/j/5200045469
· Luokanlehtorit antavat aiheet ennakkoon sovitulla tavalla etänä tai luokassa
· didaktikkojen ohjaukset sekä jaksosuunnitelmien palautus noin viikkoa ennen opetuksen alkua
– Lisää ohjeita ja päivämääriä…

Opettajien Zoom-osoitteet (etäohjaukset ym.)

Opetusharjoittelijoille on luotu Sanomapro-tunnukset. Palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella, johon tulee tilata salasana ”Unohtuiko salasana?”-linkistä. Kirjautumisalueeksi tulee valita Norssit.


Tutkiva harjoittelu, KASSL01 

Harjoitteluun ilmoittautuminen, ohje Intra/Sisu: Ilmoittautuminen ensimmäisen periodin opintojaksoille on auki 5.8.–19.8. 2020 ja ilmoittautuakseen tulee olla läsnä oleva.
· ma 24.8.2020 klo 11.00–15.00 pakollinen aloitusluento ja tutkimusperustaisuus -luento ja aiheiden anto (Etänä: Linkki tulee tähän)) Paavo Jyrkiäinen ja Laura Rantavuori
– Lisää ohjeita ja päivämääriä…


Matkakirja

https://peda.net/tuni/matkakirja

Ohje matkakirjan käyttöön:
Ohje matkakirjaan


Lomakepohjia
(word/doc)

Jaksosuunnitelmapohja (Word)  

Tuntisuunnitelmapohja (Word)

Kehittymisen seuranta (Word) 

 
Extrat 

TVT-ohjauksen materiaalit 10/2019 (pdf)

Viisaasti verkossa -materiaali

Johdatus ohjelmointiin, ohjelmointipajan materiaali (pdf)

Ohjelmointimateriaaleja verkossa (GoogleDrive)