Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Kansainvälinen opettajaharjoittelu

Kansainvälinen kouluharjoittelu

Kaikkien aineiden saksankielentaitoisilla sekä aineenopettaja- että luokanopettajaharjoittelijoilla on mahdollisuus joka toinen vuosi (seuraavan kerran 2020-2021) suorittaa Laajentava harjoittelu tai opintoja rikastuttava harjoittelunvaihtoprojekti saksalaisen Ludwigsburgin pedagogisen korkeakoulun kanssa (www.ph-ludwigsburg.de). Ludwigsburgilaiset harjoittelijat ovat ensin helmi-maaliskuussa noin viikon vierailulla koulussamme ja suomalaiset harjoittelijat tekevät vastavierailuun Ludwigsburgiin huhti-toukokuussa. Ohjelma koostuu kouluvierailuista, seminaareista sekä retkistä kohdemaan kulttuuriin. Ludwigsburg -projektin info on aina syyskuussa (seuraavan kerran 2020) laajentavan harjoittelun infotilaisuudessa.

Saksan harjoittelijoilla on vuosittain tilaisuus suorittaa harjoitteluvuoden keväällä n. 8 viikon kansainvälisen harjoittelun jakso Flensburgin yliopistossa ja flensburgilaisissa kouluissa Pohjois-Saksassa. Kyseessä Pohjois- ja Itä-Euroopan tuleville saksan opettajille suunnattu ”Minireferendariat”, jonka järjestää Deutsche Auslandsgesellschaft yhdessä Flensburgin yliopiston kanssa. Harjoittelijat tulevat Venäjältä ja Suomesta – molemmista maasta tilaa on 3 harjoittelijalle. Tämä harjoittelu korvaa lähes koko laajentavan harjoittelun sekä osan kevään syventävästä ja tutkivasta harjoittelusta.

Kansainvälisen kouluharjoittelun vastuuhenkilö on saksan opettaja Tanja Tuuna-Kyllönen (tanja.tuuna-kyllonen at tuni.fi)