Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 48

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 27, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinja Sorin sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI),
Valintakoe on 23.4.2020 Sorin sirkuksen tiloissa (kaikille hakeneille lähetetään kutsu kokeeseen)

Sirkustaiteen linja

Tampereen yliopiston normaalikoulu kehittää yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa ainutlaatuista lukiovaihtoehtoa, joka yhdistää sulavasti lukion ja sirkustaiteen.

Käytännössä opiskelija pääsee lukio-opintojensa aikana suorittamaan kursseja, jotka edistävät sirkustaiteen harrastusta ja valmistavat tulevaisuuteen sirkustaiteen parissa.

Tarjottavat modulit ovat:

1. Taiteilija itse

Esiintyvän taiteilijan valmiuksia
Kansainvälisyys ja jatko-opinnot
Yhteistyökurssit
TO 3 Kuka minä olen? (Teemaopinnot 3)
Ilmaisutaito 1-3
(IT1, IT2, IT3)

2. Sirkustaiteen tekniikka 1-2 (ST 1 ja 2)

MU12 Valo ja ääni
KU7 Sirkusta kuvataiteessa ja kuvataidetta sirkuksessa
Markkinointi 1-2
(YH 10 ja YH14)
NY-kurssi 1-2
(YH15, kahden kurssin kokonaisuus)
Business English
(ENA 14)
Sirkustaiteen esitys 1, ryhmässä esiintyminen (ST 7)
Sirkustaiteen esitys 2,yksilö, portfolio esityksestä (ST4)

3. Kansainvälisyys ja jatko-opinnot

Vaihto 1
Vaihto 2
Vaihto 3

Opiskelija voi osallistua yhteensä kolmeen vaihto-ohjelmaan, kesäleiriin tai kansainväliseen tapahtumaan, jonka kokonaiskesto tai tehtävät vastaavat lukiokurssia

4. Eri toimijoiden toteuttamat yhteistyökurssit

Toisen tai kolmannen asteen opintoja vuosittaisen tarjonnan mukaan.
Lukiodiplomi-kurssit (tanssi, musiikki, media, liikunta, kuvataide, teatteri).

Sirkustaiteen opintojen yleiset tavoitteet

  • opiskelija oppii ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa
  • opiskelija uskaltaa tehdä taiteellisia kokeiluja ja epäonnistua
  • opiskelijan luottamus itseen ja toisiin kehittyy
  • opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmässä
  • opiskelija oppii harjoittelemaan eri sirkuslajeja pitkäjänteisesti
  • opiskelijan fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti
  • opiskelija valitsee oman sirkustaitolajin
  • opiskelija oppii esiintymään ja löytää oman esiintyjäpersoonansa
  • opiskelija oppii perusteet esityksen valmistamisesta ja tuotannosta
  • opiskelija oppii kansainvälisyyttä

 

Opintojen arviointi ja todistus

Opiskelija saa opinnoistaan suullista ja sanallista palautetta. Opinnot arvioidaan asteikolla suoritettu tai hylätty annettujen tehtävien ja normaalien läsnäolokäytäntöjen mukaisesti. Sorin Sirkus antaa sirkustaiteen opinnoista todistuksen, joka annetaan erillisenä liitteenä todistuksen yhteydessä.

Harjoitustilat ja opettajat

Sirkustekniikan opetus pidetään Sorin Sirkuksen tiloissa ja opettajina toimivat Sorin Sirkuksen opettajat, käytössä ovat myös Norssin tilat ja opettajat muiden oppituntien sisällön mukaan.

Valintakokeet

kokeissa mitataan sekä olemassa olevia sirkustaitoja että motivaatiota taiteelliseen työskentelyyn ja esiintymiseen. Valintakriteereinä ovat fyysiset taidot (ketteryys, koordinaatio, notkeus, voima), sosiaaliset taidot (ryhmätyöskentely) sekä ilmaisutaito (improvisaatio, pelit, leikit).

Valintakokeissa fyysisiä ja sosiaalisia taitoja mitataan akrobatia/liikeilmaisutunnilla, jossa perusakrobatia, -voima ja -notkeusliikkeiden avulla katsotaan kokelaan osaamista ja edellytyksiä kehittyä sirkustaiteessa. Saman tunnin aikana mitataan myös taitoja vastaanottaa ohjeita, keskittymiskykyä sekä ryhmätyötaitoja muiden kokelaiden kanssa. Luvassa on myös ketteryyttä ja koordinaatiota vaativia pelejä ja leikkejä, joiden ohjeistus on osin englanninkielistä.

Ilmaisutaitoa mitataan improvisaatioharjoituksilla sekä motivaatiokirjeellä. Motivaatiokirje kirjoitetaan paikanpäällä, jonka jälkeen siitä valmistetaan omannäköinen esitys sekä raadille että muille oppilaille. Tässä tehtävässä tulee näkyä oppilaan halu esiintyä, heittäytyminen sekä omaperäisyys. Apuna saa käyttää myös oppilaan omaa sirkustaitolajia.

Valintakokeiden arviointi:

Sirkustaiteen soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 10.
Se jakaantuu seuraavasti:
1/3 fyysiset taidot
1/3 sosiaaliset taidot
1/3 ilmaisulliset taidot
Kaikki arvioidaan pisteillä 1-10, yhteispistemäärä max 30.
Yhteispistemäärä jaetaan kolmella, jolloin saadaan soveltuvuuskokeen maksimipistemääräksi 10.

Tekniikkakurssit

Sirkustekniikka 1 (ST1)
Sirkustekniikka 2 (ST2)
Sirkustekniikka 3 (ST3)
Sirkustekniikka 4 (ST4)
Sirkustekniikka 5 (ST5)
Sirkustekniikka 6 (ST6)

Kurssien tavoitteena on opiskelijan ketteryyden ja koordinaation kehittyminen, sekä opiskelijan oman kehonkäytön tutkiminen ja ilmaisun lisääminen sirkustaiteen avulla. Liikeilmaisun ja akrobatian keinoin edistetään näiden tavoitteiden saavuttamista.

Kurssien tarkoitus on tukea opiskelijoiden sirkustaiteen oppimista sekä tarjota fyysisiä että ilmaisullisia välineitä oman taitolajin ja taiteilijuuden kehittämiseen. Varsinaiset oman lajin tekniikan opinnot suoritetaan lukion ulkopuolella.

Sirkustaiteen esitys 1 (ST7)

Sirkustaiteen esitys 1 (ST3) on ryhmässä toteutettu esitys, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan esityksen arvioinnin suorittavat Sirkustaiteen opettajat. Esitykseen liittyy portfolio, jonka opiskelija omalta osaltaan tuo lukion puolelle arvioitavaksi. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan suhteessa ryhmään, yhteistyötä, sen muotoja, harjoitusprosessia, oppimistaan ja lopullista esitystä opettajan antamien ohjeisen mukaan.

Sirkustaiteen esitys 2 (ST8)

Sirkustaiteen esitys 2 on yksilösuoritus, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan eristyksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat. Esitykseen liittyy portfolio, jonka opiskelija tuo lukion puolelle arvioitavaksi. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan ja arvioi kriittisesti sen osia, harjoitusprosessia ja oppimista sekä lopullista esitystä. Portfoliossa tarkastellaan eri kurssien aikana opittujen asioiden osuutta lopullisessa esityksessä esim. valot, ääni, tekniikka jne. opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Sirkustaiteen kurssien arviointi on S/H.

Sirkustaiteen linjan todistuksen saadakseen opiskelijan tulee suorittaa kurssit ST1-4 ja yksi kansainvälisyyteen liittyvä kurssi tai yhteistyötarjottimen kurssi, joihin lasketaan mukaan lukiodiplomikurssit. Lisäksi hänen on valittava yhteensä viisi kurssia alla olevasta kokonaisuudesta.

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 48

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 27, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinja Sorin sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI),
Valintakoe on 23.4.2020 Sorin sirkuksen tiloissa (kaikille hakeneille lähetetään kutsu kokeeseen)

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio eli Norssin lukio sijaitsee yliopiston pääkampuksella. Käyntiosoite on Ratapihankatu 55. Kotipaikkamme on Atalpassa, mutta käytämme myös muita tiloja yliopistolla.