Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 48

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 27, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinjalla opetus toteutetaan yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI),
Valintakoe järjestetään 23.4.2020 Sorin sirkuksen tiloissa (kaikille linjalle hakeneille lähetetään kutsu valintakokeeseen)

Sirkustaiteen lukiolinja

Norssilla on ainoana Tampereen seudun lukiona tarjolla sirkustaiteen lukiolinja, jolla opetus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun Sorin Sirkuksen kanssa.  

 

Sirkustaiteen linjalla hiot ilmaisullisia, fyysisiä ja sosiaalisia taitojasi, opit yrittäjyydestä ja yhdistät sirkustaiteen harjoittelun lukio-opintoihisi. Sirkustaiteen opiskelu sujuu sulassa sovussa muiden lukiokurssiesi rinnalla. 

 

Sirkustaiteen lukiolinjan opinnot koostuvat sirkustekniikasta, ilmaisutaidosta ja esitysteknologiasta, yrittäjyysopinnoista, kansainvälisistä yhteistyöhankkeista ja vastaavuuksista mm. liikunnassa ja muissa aineissa. Opintoihin kuuluu myös lukiodiplomikursseja. 

Sirkustaiteen opintojen yleiset tavoitteet ja sisällöt

  • opiskelija oppii ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa
  • opiskelija uskaltaa tehdä taiteellisia kokeiluja ja epäonnistua
  • opiskelijan luottamus itseen ja toisiin kehittyy
  • opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmässä
  • opiskelija oppii harjoittelemaan eri sirkuslajeja pitkäjänteisesti
  • opiskelijan fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti
  • opiskelija valitsee oman sirkustaitolajin
  • opiskelija oppii esiintymään ja löytää oman esiintyjäpersoonansa
  • opiskelija oppii perusteet esityksen valmistamisesta ja tuotannosta
  • opiskelija oppii kansainvälisyyttä

 

Opintojen arviointi ja todistus

Opiskelija saa opinnoistaan suullista ja sanallista palautetta. Opinnot arvioidaan asteikolla suoritettu tai hylätty annettujen tehtävien ja normaalien läsnäolokäytäntöjen mukaisesti. Sorin Sirkus antaa sirkustaiteen opinnoista todistuksen, joka annetaan erillisenä liitteenä todistuksen yhteydessä.

Harjoitustilat ja opettajat

Sirkustekniikan opetus toteutetaan Sorin Sirkuksen tiloissa ja opettajina toimivat Sorin Sirkuksen opettajat. Käytössä ovat myös Norssin lukion tilat ja opettajat muiden oppituntien sisällön mukaan.

Valintakokeet

Valintakokeessa mitataan sekä olemassa  olevia sirkustaitoja että motivaatiota taiteelliseen työskentelyyn ja esiintymiseen. Valintakriteereinä ovat fyysiset taidot (ketteryys, koordinaatio, notkeus, voima), sosiaaliset taidot (ryhmätyöskentely) sekä ilmaisutaito (improvisaatio, pelit, leikit).

Valintakokeissa fyysisiä ja sosiaalisia taitoja mitataan akrobatia/liikeilmaisutunnilla, jossa perusakrobatia, -voima ja -notkeusliikkeiden avulla katsotaan kokelaan osaamista ja edellytyksiä kehittyä sirkustaiteessa. Saman tunnin aikana mitataan myös taitoja vastaanottaa ohjeita, keskittymiskykyä sekä ryhmätyötaitoja muiden kokelaiden kanssa. Luvassa on myös ketteryyttä ja koordinaatiota vaativia pelejä ja leikkejä, joiden ohjeistus on osin englanninkielistä.

Ilmaisutaitoa mitataan improvisaatioharjoituksilla sekä motivaatiokirjeellä. Motivaatiokirje kirjoitetaan paikan päällä, jonka jälkeen siitä valmistetaan omannäköinen esitys sekä raadille että muille opiskelijoille. Tässä tehtävässä tulee näkyä opiskelijan halu esiintyä, heittäytyminen sekä omaperäisyys. Apuna saa käyttää myös opiskelijan omaa sirkustaitolajia.

Valintakokeiden arviointi:

Sirkustaiteen soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 10.
Se jakaantuu seuraavasti:
1/3 fyysiset taidot
1/3 sosiaaliset taidot
1/3 ilmaisulliset taidot
Kaikki arvioidaan pisteillä 1-10, yhteispistemäärä max 30.
Yhteispistemäärä jaetaan kolmella, jolloin saadaan soveltuvuuskokeen maksimipistemääräksi 10.

Tekniikkakurssit

Sirkustekniikka 1 (ST1)
Sirkustekniikka 2 (ST2)
Sirkustekniikka 3 (ST3)
Sirkustekniikka 4 (ST4)
Sirkustekniikka 5 (ST5)
Sirkustekniikka 6 (ST6)

Kurssien tavoitteena on opiskelijan ketteryyden ja koordinaation kehittyminen, sekä opiskelijan oman kehonkäytön tutkiminen ja ilmaisun lisääminen sirkustaiteen avulla. Liikeilmaisun ja akrobatian keinoin edistetään näiden tavoitteiden saavuttamista.

Kurssien tarkoitus on tukea opiskelijoiden sirkustaiteen oppimista sekä tarjota fyysisiä että ilmaisullisia välineitä oman taitolajin ja taiteilijuuden kehittämiseen. Varsinaiset oman lajin tekniikan opinnot suoritetaan lukion ulkopuolella.

Sirkustaiteen esitys 1 (ST3) on ryhmässä toteutettu esitys, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan esityksen arvioinnin suorittavat Sirkustaiteen opettajat. Esitykseen liittyy portfolio, jonka opiskelija omalta osaltaan tuo lukion puolelle arvioitavaksi. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan suhteessa ryhmään, yhteistyötä, sen muotoja, harjoitusprosessia, oppimistaan ja lopullista esitystä opettajan antamien ohjeisen mukaan.

Sirkustaiteen esitys 2 (ST4)

Sirkustaiteen esitys 2 on yksilösuoritus, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan eristyksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat. Esitykseen liittyy portfolio, jonka opiskelija tuo lukion puolelle arvioitavaksi. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan ja arvioi kriittisesti sen osia, harjoitusprosessia ja oppimista sekä lopullista esitystä. Portfoliossa tarkastellaan eri kurssien aikana opittujen asioiden osuutta lopullisessa esityksessä esim. valot, ääni, tekniikka jne. opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Sirkustaiteen kurssien arviointi on S/H.

Sirkustaiteen linjan opinnot ja todistus

Sirkustaiteen linjan todistuksen saadakseen opiskelijan tulee suorittaa kurssit ST1-4 ja yksi kansainvälisyyteen liittyvä kurssi tai yhteistyötarjottimen kurssi, joihin lasketaan mukaan lukiodiplomikurssit. Lisäksi hänen on valittava yhteensä viisi kurssia alla olevasta kokonaisuudesta:

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 48

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 27, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinja Sorin Sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI),
Valintakoe on 23.4.2020 Sorin Sirkuksen tiloissa (kaikille hakeneille lähetetään kutsu kokeeseen)

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio eli Norssin lukio on yliopiston oma lukio.

Lukiomme sijaitsee Tampereen yliopiston keskustakampuksella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Käyntiosoite on Ratapihankatu 55. Kotipaikkamme on Atalpassa, mutta opetuksessa ja lukion arjessa hyödynnämme joustavasti yliopistokampuksen tiloja.

Sorin Sirkus on tehnyt sirkustaidetta tunnetuksi jo 30 vuotta. Toiminnan ydin on erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Sorin Sirkus aloitti toimintansa Tampereen kaupungin Nuorisotoimen alaisena kerhona syksyllä 1985. 

Sorin Sirkus on tunnettu tasokkaasta ja omaleimaisesta esitystoiminnasta. Vuosittainen Joulushow kerää katsomoihin jopa 10 000 katsojaa. Vuonna 2012 Joulushow’n pitkäaikainen suunnittelijaryhmä sai Teatterin Tiedotuskeskuksen myöntämän Sirkuksen Lumo -palkinnon visuaalisesti näyttävästä ja ammattimaisesta nuorisosirkusesitysten valmistamisesta, joka huipentui Joulushow-esitykseen ”Kujalla”. Esiintyvät-ryhmän jäsenistä useat ovat ponnistaneet maailmalle esiintyviksi sirkusammattilaisiksi tai esittävän taiteen kentälle erilaisiin tehtäviin.