Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS

Hallitus 2017-18

Joonas Käyhkö, puheenjohtaja
Iida Koskinen, varapuheenjohtaja
Tessa Lehtonen
Riko Ingelius
Jaakko Jokisalo
Julius Haavisto
Dora Kittilä
Iiro Sairanen
Hung Ly
Julianna Perttala

Lukion opiskelijakunta ja tutorit

Kaikki lukion opiskelijat muodostavat yhdessä opiskelijakunnan. Opiskelijakunnasta valitaan opiskelijakunnan hallituksen jäsenet vuosittaisella yleiskokouksella. Toiminnalla lisätään viihtyvyyttä, järjestetään tapahtumia sekä vaikutetaan lukiota koskeviin yhteisiin päätöksiin.

LUKION OPISKELIJAKUNTA

Kaikki lukion opiskelijat muodostavat yhdessä opiskelijakunnan. Opiskelijakunnasta valitaan opiskelijakunnan hallituksen jäsenet vuosittaisella yleiskokouksella.

Lukion opiskelijakunnan hallitus on siis opiskelijoiden itse valitsema joukko, joka lisää viihtyvyyttä, järjestää tapahtumia sekä vaikuttaa lukiota koskeviin yhteisiin päätöksiin.  Hallitus pyrkii parantamaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia sekä kehittämään yhteistyötä koulutuksen järjestäjän kanssa, jolloin opiskelijoita valmistetaan aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen yleissivistyksen avulla.

Viime vuosien aikana lukion opiskelijakunnan hallitus on toiminut tehokkaasti ja saanutkin kiitosta opiskelijoilta. Opiskelijoiden keskuudessa pidetyimpinä tapahtumina ovat olleet tempaukset ja tapahtumat kouluaikana sekä kouluajan ulkopuolella järjestetyt tapahtumat.

Hallitus on vaikuttanut seinien sisäpuolellakin ja tuonut kantaansa esille mm. keskustelussa järjestyssäännöistä, päähineiden käytöstä koulussa sekä koulun viihtyvyyden lisäämisessä.

Yhteystiedot

Sähköposti: norssinlukionhallitus@gmail.com
Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Antti Hiitti.

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS 2017-2018

Joonas Käyhkö, puheenjohtaja
Iida Koskinen, varapuheenjohtaja
Tessa Lehtonen
Riko Ingelius
Jaakko Jokisalo
Julius Haavisto
Dora Kittilä
Iiro Sairanen
Hung Ly
Julianna Perttala

TUTORIT

Tutorit eli opiskelun ohjaajat toimivat aktiivisesti koulumme arjessa. Tutoreiden tehtävänä on järjestää uusille 1. vuosikurssille tuleville opiskelijoille opastusta, toisiinsa tutustumista sekä auttaa opintojen suunnittelussa. Tavoitteena on, että uudet opiskelijat pääsisivät mahdollisimman nopeasti mukaan Normaalikoulun työhön ja tuntisivat itsensä tervetulleiksi koulussamme. Tutorit osallistuvat myös 1. vuosikurssin ”nahkiaisten” järjestämiseen lukion oppilaskunnan kanssa. Tämän lisäksi tutorit järjestävät pitkin vuotta tapahtumia 1. vuosikurssin opiskelijoille.

Tutoriksi kouluttaudutaan lukion ensimmäisen vuoden aikana. Koulutuksen aikana perehdytään opintojen ohjaukseen ja suunnitellaan yhdessä tutor-toimintaa. Norssin tutorkoulutuksesta ja -toiminnasta vastaavat opettaja Minna Törrönen ja kuraattori Linda Hakanen. Lisäksi opiskelijat käyvät Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osaston järjestämän koulutuksen.

Tutorit kirjoittavat koulutuksestaan ja toiminnastaan opintopäiväkirjan. Tutortoiminnassa aktiivisesti mukana olevat oppilaat saavat kurssimerkinnän opinto-ohjauksen sosiaalisen työn kurssista.