Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Lukion Wilma

https://tyn.inschool.fi/

Huomioitavaa Wilma-palvelun käytössä:

Internet Explorer-selain varoittaa sertifikaatin eli varmenteen laadusta. Tämän varoituksen voi ohittaa ja mennä itse Wilma-ohjelmaan. Mozilla Firefox -selain varoittaa myöskin sertifikaatista. Ensimmäisellä käyntikerralla selaimeen voi lisätä poikkeuskäytännön:  ”add exception”, ”add …” ja viimeksi ”confirm exception”. Seuraavalla kerralla yhteys toimii suoraan.

Koti ja koulu

KODIN JA KOULUN TAPAAMISET

20.8.2019   klo 18.30 1. vuosikurssi, Pinni B1100
18.11.2019 klo 18.30 3. vuosikurssi, A140
7.2.2020    klo 18.00 2. vuosikurssi Wanhat (Kuokkamaantie 16, Juhlasali)
16.4.2020   klo 18.30 2. vuosikurssi, Pinni B1100

28.1.2020   klo 18.00 Lukion esittelyilta, Pinni B1100
(kahvi klo 18.00 alkaen, esittely 18.30)

Tarkennuksia Tampereen normaalikoulun henkilötietolomakkeeseen

Uskonnollisiin tai uskonnollissävytteisiin tilaisuuksiin osallistuminen Tampereen normaalikoulu järjestää toimintaansa liittyen uskonnollissävytteisiä tai uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia. Perustuslain 11§:n 2 momentin mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Henkilötietolomakkeessa oppilaan/opiskelijan huoltaja ilmoittaa kertaluonteisesti, jos oppilas ei osallistu normaalikoulussa järjestettäviin, yllämainitunkaltaisiin tilaisuuksiin. Kyseisten tilaisuuksien sijasta oppilaille/opiskelijoille järjestetään muuta ohjelmaa ja hänen turvallisuudestaan huolehditaan.

Oppilas/opiskelija on velvollinen osallistumaan näihin tilaisuuksiin.

Julkaisut ja oppilastyöt

Koulumme toiminta on julkista ja esittelemme sitä mm. kotisivuillamme ja koteihin lähetettävissä tiedotteissa. Myös lehdistö julkaisee aika ajoin toimintaamme liittyviä artikkeleita. Tällaisten julkaisujen yhteydessä usein on kuvia koulusta ja oppilaista/opiskelijoista ja ne saattavat sisältää myös oppilaiden/opiskelijoiden tuottamia kirjallisia tai taiteellisia teoksia (kirjoitelmat, piirustukset, runot jne.).

Kun julkaisemme oppilaan/opiskelijan kuvan tai hänen tekemänsä teoksen tarvitsemme siihen tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyen asianosaisen suostumuksen. Alaikäisten puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa. Tämä lupa koskee oppilaan/opiskelijan kuvan ja hänen tuottamansa teoksen julkaisemista edellä kuvatulla tavalla tai käyttämistä pedagogisiin tarkoituksiin. Kaikessa julkaisemisessa noudatamme lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta siten, ettei yksityiselämän suojaa tai muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta.

Henkilötietolomakkeessa kysytään myös oppilaan/opiskelijan ensisijaista huoltajaa, joka merkitään ensimmäiseen huoltajasarakkeeseen. Tämä tieto toivotaan erityisesti tilanteissa, joissa huoltajat (esim. yhteishuoltajuustilanteissa) toivovat oppilaan/opiskelijan asioita hoidettavan tietyn huoltajan kanssa.