KAKS10 56 – oppimisympäristö- ja pariopettajuusmalli Tampereen Norssissa lukuvuodesta 2017-2018 alkaen.

Tampereen yliopiston normaalikoululla on toteutettu oppimisympäristö- ja pariopettajuusmalli, jossa suunnitellaan ja toteutetaan uusi moderni oppimisympäristö laajaa kahden opettajan ja heidän 5. ja 6. luokan yhteistyötä ajatellen. Noin 210 neliömetrin tila on varustettu hyvällä TVT – ja AV-tekniikalla ja tarkoitukseen sopivilla erilaisilla muuntuvilla kalusteilla. Nimenä ja toimintapaikkana toimii KAKS10 56. Se sijaitsee Ylänorssin H-siivessä, Kuokkamaantie 16:ssa.

Oppimisympäristön suunnittelusta ovat vastanneet lehtorit Mikko Horila ja Tuomo Tammi. Molemmat opettajat ovat kokeneita opettajia, opettajankouluttajia ja TVT-asiantuntijoita. He ovat olleet mukana aiemmin lukuisissa kokeilu- ja kehityshankkeissa ja yhteistyöverkostoissa.

Uusi tila toimii päivisin kahden luokan kotipesänä, jossa kehitetään arkikäytänteitä ja pedagogiikkaa. Sen lisäksi oppimisympäristöä käytetään kokeilu- ja kehitystoimintaan sekä ohjauksiin, kokouksiin ja koulutustapahtumiin.

TVT-varustelun ja kokeilutoiminnan sekä pedagogisen kehittämisen merkeissä olemme kiinnostuneita samassa hengessä toimivista yhteistyötahoista. Hankkeen esittelytilaisuuksien, verkkomateriaalien ja laajojen sidosryhmäkontaktien sekä tiloissa toteutettavan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kautta yhteistyökumppanit ja käyttämämme ratkaisut tulevat saamaan runsaasti näkyvyyttä.

Yhteistyökumppaneita otetaan mukaan sekä tekniikan että tilavarustelun rintamalla.

Mikko Horila, mikko.horila@uta.fi
Tuomo Tammi, tuomo.tammi@uta.fi

What is it all about?

KAKS10 56, or KAKS10 in short, is a new learning environment developed at the Tampere University Teacher Training School. The aim of KAKS10 is to develop the pedagogy of pair teaching in a flexible learning environment equipped with modern technology. KAKS10 is not a project, but a permanent operating method aimed towards changing the operating culture.

In KAKS10, two class teachers and their classes (5th and 6th grades) share facilities and work together every day across grade boundaries. Another aim of KAKS10 is to pilot a pair teaching model which does not involve a conventional shared classroom or traditional joint teaching model in which both classes are of the same grade. KAKS10 focuses on cooperation with themes independent of grades. In KAKS10, pair teaching is used as a term in place of joint teaching.

Mikko Horila, mikko.horila@uta.fi
Tuomo Tammi, tuomo.tammi@uta.fi


Yhteistyössä: