Lakon vaikutuksista

Tiedotusta Wilmassa

Lakon (22.-23.10.2018) vaikutuksista tiedotetaan tarvittaessa suoraan Wilma-viesteillä huoltajille.

Muotialan osalta tiedotus on lähetetty ja siinä toivotaan koululla tarjottavan kevyen ruuan lisäksi otettavan mukaan omia eväitä, jotka säilyvät lämpimässä. Myös iltapäiväkerhoon jäävien on Muotialassa syytä ottaa omia eväitä, sillä tällä tietoa ei kerhossa ole välipalaa tarjolla kerhon puolesta.

Kuokkamaantien koulurakennuksessa ruokailu järjestetään saadun tiedon mukaan normaalisti sekä lounaan että iltapäiväkerhon osalta.

 

 

 

 

 

 

Oppimista edistävä arviointi -teos julkaistu

Yhteistyöverkosto eNorssin OPS-ryhmä on julkaissut Oppimista edistävä arviointi –teoksen, joka löytyy sähköisessä muodossa http://www.enorssi.fi/arviointijulkaisu/ -osoitteesta.

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä peruskoulun toimintakulttuuri elää ja rakentuu
muutoksessa. Koulun arvioinnin uudistaminen on edellyttänyt opettajien arviointiosaamisen päivittämistä ja lisäämistä. Koulun arviointikulttuuria ja sen käytänteitä rakennettaessa on pidettävä kirkkaana mielessä arvioinnin peruslähtökohdat: Miksi, miten ja ketä varten arvioimme? Samalla on pidettävä mielessä arvioinnin lainsäädäntöön ja normeihin perustuvat lähtökohdat, jotka ohjaavat oppimisen arvioinnin toteutusta.

Suomen harjoittelukoulujen eNorssi-verkoston OPS-tiimi on toiminut opetussuunnitelmatyön
edelläkävijänä. Opetussuunnitelmien kehittäminen ja siihen liittyvä opettajien täydennyskoulutus ovat olleet keskeisiä yhteistyömuotoja. Parin viimeisen vuoden ajan käyty syvälle luotaavaa pedagogista keskustelua arviointiajattelun muutoksesta, oppimista edistävän arvioinnin toimintatavoista, muodoista ja työkaluista. Eri harjoittelukoulujen arvioinnin suunnitelmia, käytänteitä ja dokumentteja on jaettu. Työseminaareissa on laadittu arvioinnin tukimateriaaleja. Tässä yhteydessä esiin nousi ajatus tuottaa, kehittää ja jakaa arviointiaineistoa laajemminkin yhteisessä sähköisessä julkaisussa. Tämä koottu aineisto sisältää pohdintaa arvioinnin perusteita ja peruskäsitteistä, lomakkeita opettajalle ja oppilaiden käytettäväksi, tukimateriaalia erilaisten arviointikeskustelujen, nivelvaiheiden sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioitiin. Tarkoituksena on tuottaa myös jatkoa tälle ensimmäiselle Työkaluja arviointiin 1 -julkaisulle.

Julkaisussa esiteltävät materiaalit ovat vapaasti muokattavissa tai käytettävissä sellaisenaan.

 

 

 

 

 

 

Nälkäpäiväkeräys Norssilla

Tampereen yliopiston normaalikoulun yläkoulun oppilaskunta tekee yhteistyötä SPR:n kanssa järjestämällä nälkäpäiväkeräyksen koulullamme. Tänä vuonna keräys oli 20.-21.9. Hallituksen jäsenet olivat valmiina lähtemään luokkiin suorittamaan keräystä.


Satojen eurojen tuotto hyvään tarkoitukseen

Yläkoulun oppilaskunnan organisoima SPR:n nälkäpäiväkeräys perusopetuksen luokilla 3.-6. sekä Muotialan yksikössä tuotti 532,90. Kiitos kaikille keräykseen osallistuneille. SPR:n mukaan tällä summalla  turvataan esim. Bangladeshin pakolaisleirin toiminta neljäksi päiväksi.

 

Nekalan sisäilmatiedote 21.9.2018

TIEDOTE NEKALAN KOULUTALON (LOUNAANTIE 2) OPPILAIDEN JA ESIKOULULAISTEN HUOLTAJILLE JA KAIKKIEN TILOISSA TOIMIVIEN ORGANISAATIOIDEN HENKILÖKUNNALLE

NEKALAN KOULUTALON SISÄILMATILANNE

Nekalan koulutalon sisäilmastotyöryhmä kokoontui 17.9.2018. Syysloman 2018 (viikko 42) jälkeen koulun 1.–2.-luokkien opetus jatkuu Kuokkamaantiellä väistötiloissa. Käsityön ja liikunnan opetusta sekä esiopetuksen, kirjaston ja hammashoidon toimintaa voidaan jatkaa tiloissa jouluun 2018 asti. Esiopetukselle haetaan Nekalan koulusta toiset tilat, joissa oireilua ei ole ollut. Nykyisissä esiopetuksen käytössä olevissa tiloissa olosuhteet ovat huonommat toiminnan jatkamisen kannalta. Loppuvuodeksi käyttöön tulevien tilojen ilmanvaihto-olosuhteet mitataan ennen syyslomaa ja tiloihin asennetaan jatkuvatoimiset etäluettavat olosuhdemittarit. Niiden avulla tilojen olosuhteita voidaan seurata tiiviisti. Lisäksi koulutalolle tilataan tehostettu siivous. Koko rakennuksen ilmanvaihto käy ympäri vuorokauden.

Kesän 2018 aikana koulutalolla tehtiin lisätutkimuksia käsityöluokkiin ja liikuntasaliin. Tilojen välipohjarakenteiden eristerakenteissa on vanhaa orgaanista materiaalia. Eristemateriaalista otetuissa näytteissä havaittiin mikrobikasvua, mikä on luonnollista orgaanisille eristemateriaaleille. Rakenteiden liittymissä ja läpivienneissä on epätiiviyksiä, joiden kautta ilmavuodot sisäilmaan ovat mahdollisia. Ilmavuotoja pyritään estämään huolehtimalla oikeanlaisista painesuhteista tilojen välillä. Painesuhteiden seurantaa varten tiloihin asennetaan jatkuvatoimiset paine-eromittarit, joita seurataan etäyhteydellä.

Teknisen työn maalaus- ja liimaustilan kaapiston takana seinässä on havaittu mikrobivaurio. Kyseinen tila otetaan pois käytöstä, se eristetään muista tiloista osastoimalla ja alipaineistetaan, jottei tilasta kulkeudu epäpuhtauksia käyttöön jääviin tiloihin. Muiden teknisen työn tilojen, kuten myös tekstiilityön luokan ja liikuntasalin käyttöä voidaan jatkaa normaalisti jouluun 2018 asti.
Esiopetus jatkaa koulutalon tiloissa jouluun 2018 asti. Tilanne päiväkodin väistötilojen suhteen on muuttunut, ja esiopetukselle etsitään edelleen väistötiloja Mustametsän päiväkodin valmistumiseen asti. Huoltajille ja henkilökunnalle järjestetään infotilaisuus, kun väistötilat ovat tiedossa.

Kirjaston osalle on tehty kesän 2018 aikana tiivistyskorjauksia välipohjarakenteeseen ja läpivienteihin rakenteista tulevien ilmavuotojen estämiseksi, minkä jälkeen kirjaston olosuhteet ovat seurantamittausten mukaan parantuneet.

Koulun tiloissa voidaan jatkaa toimintaa vuoden 2018 loppuun asti huomioiden edellä mainitut toimenpiteet.
Mikäli mahdollisesti sisäilmasto-ongelmaan viittaavaa oireilua esiintyy, henkilökuntaa suositellaan olemaan yhteydessä omaan työterveyslääkäriin tai -hoitajaan myös tapauksissa, jotka eivät vaadi sairauslomaa. Oppilaiden / esikoululaisten huoltajia pyydetään ottamaan tarvittaessa yhteyttä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan oireilusta kouluterveydenhoitajalle / esikoululle, jotta mahdolliseen oireiluun voidaan reagoida.

Lisätiedot
Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle, sisäilma-asiantuntija Jenni Pitkäselle (jenni.pitkanen@tampere.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavaksi 12.11.2018 arvioimaan tilannetta.

Nekalan koulun sisäilmastotyöryhmä


Lataa tiedote pdf-muodossa 

 

 

1. jakson palautus- ja yhteisöllisyyspäivä 3.10.2018

1. jakson kurssien päätöstilaisuudet (30 min/ kurssi) sekä koko lukiolle yhteinen ohjelmaosuus keskellä päivää järjestetään keskiviikkona 3.10.2018 klo 8.00-15.15. Kyseisenä päivänä ei ole lukujärjestyksen mukaista opetusta, vaan päivään on erillinen ohjelma (ks. linkki pdf-tiedostoon alla).

Palautuspäivä 1. jakso 2018_2019_päivitetty versio

 

Ylioppilaskokeet syksyllä 2018

Käytettävät tilat

Atalpa 19.9. vieras kieli, pitkä,  tilat A144 ja A143

Opetus väistää tiloista 143 Virtaan tilaan 113 ja tilasta 144 Virtaan tilaan 114.

 

Kokeet on Virrassa tilassa 255+256 seuraavasti:

ma 17.9. äidinkieli

pe 21.9. reaali

ti 25.9. äidinkieli ja S2

to 27.9.toinen kotimainen kieli

pe 28.9. reaali 2

ma 1.10. matematiikka

1. jakson kokeet ennen arviointiviikkoa

1. jakson arviointiviikko on ajalla 24.9.-28.9.2018. Viikon aikataulu on nähtävillä Wilman työjärjestyksissä.

Ennen varsinaista arviointiviikkoa on varattu koeajat palkkien 6, 7 ja 8 kokeille. Kyseisinä päivinä on oheiseen listaan (ks. linkki pdf-tiedostoon alla) merkittyä koeajankohtaa lukuunottamatta normaali lukujärjestys.

Arviointiviikon ulkopuolisten kokeiden tilat

 

Nekovan vuosikokous 27.9.

Alakoulun vanhempainyhdistyksen Nekova ry:n vuosikokous 27.9. klo 17.30

Tervetuloa alakoulun vanhempainyhdistyksen Nekova ry:n vuosikokoukseen 27.9. klo 17.30!

Kokous pidetään alakoulun infokirjastossa, os. Lounaantie 2. Esityslista on luettavissa Wilman tiedotteessa. Tervetuloa mukaan Nekovan toimintaan, koulumme ja oppilaidemme hyväksi!

 

 

 

 

 

 

 

Alakoulun kerhot syksyllä

Alakoulun kerhoesite jaetaan oppilaille koulussa 10.9. ja huoltajille on oma kerhotiedote Wilmassa. Vanhempainyhdistyksen Nekovan järjestämiin kerhoihin ja koulun omiin kerhoihin voi ilmoittautua 10.9.-16.9. Lisäksi Arkkitehtuurikoulu Tiili järjestää 2.-4.luokkalaisille koulussamme kerhon. 

Suurin osa kerhoista aloittaa toimintansa viikolla 38.

Syksyn aikana voidaan perustaa myös uusia kerhoja, kannattaa seurata tiedotteita!

 

 

 

 

 

 

Norssi mukana uudessa julkaisussa

Uutuuskirja nyt julkaistu! Kaipaatko englanninkielistä perusteosta suomalaisen peruskoulun menestystarinasta? Tämä 63-sivuinen julkaisu raottaa salaisuuksia ja ainesosia Suomen kansainvälisesti tunnetun peruskoulujärjestelmän takana. Kauniit kuvat avaavat ikkunan koulun arkeen ja käytännönläheiset esimerkit tuovat pedagogiikan helposti ymmärrettävään muotoon. Kirja on suomalaisten tutkijoiden ja opettajien kirjoittama. Sopii hyvin esim. kv-vieraille lahjaksi.

Kirjan kuvat ovat otettu Tampereen yliopiston normaalikoulun arjesta ja kirjassa tuodaan esiin suomalaista laadukasta opettajakoulutusta ja opetusharjoittelua. Lisäksi kirjassa on nostettu esiin suomalaisia pedagogisia innovaatioita ja niidet toteutumista arjessa. Esittelyssä ovat mm. ilmiölähtöinen oppiminen matematiikassa ja liikunnassa, modernit oppimisympäristöt, yhteisopettajuus, ohjelmointi sekä ulkonaoppiminen.

Yksi kirjan toimittajista on Norssin luokanlehtorina ja tohtoriopiskelijana toimiva Laura Rantavuori, sekä mukana kirjoittajina ovat myös lehtorit Mikko Horila ja Tuomo Tammi. Kirjan kuvissa esiintyvät Norssin oppilaat 2b-luokalta.

Kirjaa voi tilata osoitteesta https://vertikal.fi/julkaisut-publications/

***

This booklet sets out to explain the current practice and the core principles underpinning the Finnish Basic Education System. It will challenge your thinking and hopefully help you to reflect on what is good about your current policies and practices and what could help improve them even further. It is a great starter to understanding the Finnish Education System and equally valuable to those visiting Finland as for those simply seeking to find out how this small nation created a world class education system.

Order now https://vertikal.fi/julkaisut-publications/